Bezig metladen 0
Copafit BV
Share
Scroll down

Copafit:
Financiën

Een investering in kennis rendeert het best. (Benjamin Franklin)

Naar beneden

De kijk van Copafit op financiën

Financiën zijn als wapens. De kunst is om er goed mee te leren schieten.

De kijk van Copafit op financiën

Financiën zijn net als wapens; het zijn tools die krachtig kunnen zijn, maar ze kunnen ook schade aanrichten als ze niet goed beheerst. De kunst is om er goed mee te leren schieten. Met de juiste training en inzicht kunnen financiën een middel worden om zakelijke doelen te bereiken en risico's te minimaliseren. Dat geld bijvoorbeeld bij risicomanagement. Door professioneel financieel risicomanagement transformeer je onzekerheid in strategie. Het gaat erom de risico's daadwerkelijk te beheersen en de kansen uit te bouwen. Bij Copafit geloven we in een integrale aanpak, waar financieel management hand in hand gaat met aspecten zoals organisatie, human resources en technologie.

Het belangrijkste bij financiën is gedrag

Het gaat niet alleen om de cijfers op je balans; het gaat ook om de gedragsaspecten achter die cijfers. Geld spreekt, maar laat het niet schreeuwen. Dat geldt ook voor de invloed van financiën bij de belangrijkste beslissingen. Het balanceren van financiën en wijsheid in elke beslissing is een belangrijk uitgangspunt. Goede financiële beslissingen komen vaak voort uit een gezonde bedrijfscultuur waarin medewerkers en leiders bewust zijn van hun acties en de financiële gevolgen daarvan. Investeren in het financieel bewustzijn en de kennis van je team rendeert op de lange termijn altijd het best.

Het belang van financiën

Financiën vormen de ruggengraat van elk bedrijf. Zonder een goede cashflow en een gedegen financiële planning kun je niet groeien, en zelfs het beste idee gaat falen zonder de juiste financiële structuur. Daarom is het van groot belang om niet te verdrinken in data, maar te surfen op inzichten. Ken je cijfers en stuur je toekomst. Onderscheid zin van onzin. Hierbij is het belangrijk om je cashpositie goed te beheren; het is tenslotte de brandstof die je missie mogelijk maakt.

Inspirerend voor financiën

Om je financiële management naar een hoger niveau te tillen, is het belangrijk om inspiratie en kennis op te doen. Wees echter ook alert op de valkuilen van te rooskleurige vooruitzichten. Mooie cijfers en beloftes kunnen misleidend zijn en garanderen geen succes. Voorkom dat je oogkleppen opgezet krijgt voor risico's en dat je blind wordt voor falen. Mooie cijfers beloven zeker niet altijd een mooie toekomst.

In de kern is het doel van goed financieel management niet alleen om winst te maken, maar om een stabiele en duurzame toekomst voor het bedrijf te creëren. Bij Copafit geloven we dat financieel management een integraal onderdeel is van een gebalanceerde bedrijfsvoering. Het is geen losstaand element, maar iets dat in harmonie moet zijn met alle andere aspecten van het bedrijf.

  • 01. Periode : 1986-nu
  • 02. Klant : Alle projecten
  • 03. Activiteit : Goede vragen stellen
  • 04. Resultaat : Voorkomen van 'penny wise, pound foolish'
Meer informatie
01.